Sign in

GIST is weer helemaal terug! Wij zijn klaar voor een zomer vol creatieve experimenten. En dat zelfs op een vaste plek! Van mei tot november ga je ons kunnen vinden in het Duivelsteen in Gent, in BROEI. En daar gaan we gedurende die maanden verschillende werkweken en andere zot leuke dingen organiseren. GIST groeit dus verder. Of moeten we nu zeggen: GIST broeit verder?

Je vraagt je waarschijnlijk nu af: wat is dat, BROEI? Wel, BROEI is een soort van jeugdhuis in het centrum van Gent. Op hun site beschrijven ze het als volgt:

Het Duivelsteen zet voor de tweede…

Onze online expo GEFRATO loopt op zijn einde. Hoog tijd dus om terug te blikken op onze tweede testronde en te kijken hoe deze digitale expositie tot stand is gekomen.

‘120791 — Ode aan mijn tweelingbroer Kevin’ van Eveline Kurylak

Na GIST GROEIT 1 wisten we perfect hoe wij vier samen werkten, dus nu was de vraag: hoe betrekken we andere mensen (zoals jullie) in ons creatief proces? Hoe kunnen we jullie aanzetten om ook te beginnen maken en liefst samen met ons? Want deze keer wouden we een resultaat waar ook jullie aan hebben meegewerkt.

Om de antwoorden op die vragen te vinden, hadden we eerst grote plannen. GIST…

een online expo over broers en zussen
gemaakt door broers en zussen

Gefrato is Esperanto voor broer/zus, een term zoals sibling in het Engels, Geschwister in het Duits of syskon in het Zweeds, een term waar er geen Nederlands woord voor bestaat. Frato betekent broer en ge- wil zeggen dat er geen specifiek geslacht aan vast hangt. Dus letterlijk: broer of zus. En daar hebben wij deze online expo rond gebouwd.

De band tussen broers en zussen is iets speciaals, iets zo vanzelfsprekend dat we het vaak als evident beschouwen, terwijl dat helemaal niet zo is. We geloofden dan ook…

een stilteencyclopedie met 20 geluiden, 20 keer zonder het geluid

Aan de hand van 20 lijnen, vormen, beelden en teksten willen we de stilte van een straat vatten. Want een stilte kan je horen. Altijd is er wel een geluid: een houten deur die kraakt, een ritselend blad, een auto in de verte… Een stilte is nooit echt stil.

Onze eerste testronde is een feit!

We sloten ons samen vier dagen op en daar kwam Rue de Rouleau, 26.10.2020, 12:59 uit. Wat dat net is, kan je hier en op onze Instagram ontdekken. Maar hoe dit project tot stand kwam en hoe we dat hebben aangepakt, lees je hier!

foto: Annika Wallis

In GIST GROEIT 1 stond de vraag hoe wij vier samenwerken centraal. Want we hebben elk een andere achtergrond, elk een andere manier van werken en een andere visie op hoe en wat. Hoe zou dat samen gaan? En wat gaat het resultaat zijn? …

foto door Annika Wallis

Dus. Wij zijn GIST.

We horen je al denken: leuk dat jullie samen wat doen, maar moet dat weer zo getoond worden? En moet dat per se in een collectief? Zijn er niet al genoeg? En wat is GIST in godsnaam!?

Wel, GIST zijn wij: Sara, Astrid, Michelle en Arne. En samen vormen wij een domeinoverschrijdend en participatief kunstencollectief. Geen zorgen, wij krijgen ook koude rillingen als we die termen gebruiken. Maar tot we iets beter vinden, moeten we het doen met die twee dikdoende woorden. Want ze vatten GIST wel perfect samen. …

GIST

een jong collectief dat samen met jou wil maken, opgericht door Sara van Oostrum, Astrid Vandendael, Michelle Daniëlse en Arne De Loore

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store